Gửi tin nhắn
TRUNG QUỐC Đầu nối đầu ghim nhà sản xuất

Gia đình, một việc, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chiến thắng, suốt đời

Tham quan nhà máy

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd Nhà máy

Được Đầu nối đầu ghim & Đầu nối Header Nữ Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

xưởng

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Bộ phận ép phun

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Phòng thử nghiệm

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Phòng đóng gói

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5

 

Shenzhen Soulin Electronics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 6

 

 

Chi tiết liên lạc